Forschungszentren von kooperierenden Menschen

Name Art Land Publikationen
Universidade de Vigo Universität Spanien 3
Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela Forschungszentrum Spanien 2
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago Krankenhaus Spanien 1
Hospital POVISA Krankenhaus Spanien 1
Complexo Hospitalario Universitario da Coruña Krankenhaus Spanien 1
Centro de Investigacion Biomedica en Red de Enfermedades Respiratorias Forschungszentrum Spanien 1