Tribunales de tesis (1)

  1. Secretario del tribunal

    Espazos protexidos e desenvolvemento territorialUnha análise comparativa de estudos de caso galegos e internacionais 2019

    Universidade de Santiago de Compostela

    Daniel del Río Franqueira