Theses Committees (1)

  1. Secretary of the Committee

    Espazos protexidos e desenvolvemento territorialUnha análise comparativa de estudos de caso galegos e internacionais 2019

    Universidade de Santiago de Compostela

    Daniel del Río Franqueira