Theses Committees (1)

  1. Secretary of the Committee

    Espazos protexidos e desenvolvemento territorial: Unha análise comparativa de estudos de caso galegos e internacionais 2019

    Universidade de Santiago de Compostela

    del Río Franqueira, Daniel