Publicacións nas que colabora con AGUSTIN DOSIL MACEIRA (3)

2005

  1. Actitudes lingüísticas de mozos e mozas galegos: unha exploración con entrevistas en profundidade

    Bilingual socialization and bilingual language acquisition: proceedings from the Second International Symposium on Bilingualism : (University of Vigo, Galicia-Spain, October 23-26, 2002)

  2. Aproximación cualitativa as actitudes lingüísticas dos mozos galegos: resultados dunha investigación baseada en grupos de discusión

    Bilingual socialization and bilingual language acquisition: proceedings from the Second International Symposium on Bilingualism : (University of Vigo, Galicia-Spain, October 23-26, 2002)

2002

  1. ¿Que características personais determinan a percepción dos falantes galegos?: un estudio exploratorio con matched-guise realizado sobre unha mostra de mozos galegos

    Actas da VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias: Santiago de Compostela, 22, 23, 24 de novembro de 2001