Publicacións (29) Publicacións de JOSE LUIS RODRIGUEZ FERNANDEZ

2021

 1. A concorrência "ponta", "ponto" vs. "punta", "punto", e similares. Breve aproximaçom

  Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas (Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística), pp. 315-331

2014

 1. Caer/cair e similares: algúns apontamentos filológico-linguísticos

  Lingua, texto, diacronía: estudos de lingüística histórica (Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística), pp. 319-350

2011

 1. O labor universitário de Ricardo Carvalho Calero

  Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura e nación: [A Coruña, do 23 ao 26 de novembro de 2010] (A Coruña: Universidade da Coruña, Servizo de Publlicacións), pp. 111-126

2009

 1. A Galiza, umha lusofonia na fronteira

  Da Galiza a Timor: a lusofonia em foco : actas do VIII Congresso da Associaçâo Internacional de Lusitanistas : Santiago de Compostela, 18 a 23 de Julho de 2005

 2. Da Galiza a Timor: a lusofonia em foco : actas do VIII Congresso da Associaçâo Internacional de Lusitanistas : Santiago de Compostela, 18 a 23 de Julho de 2005 coord.

  Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico

2007

 1. Caracterização de pequi (Caryocar brasiliense Camb.) durante o seu crescimento

  V Congreso Iberoamericano de Tecnología postcosecha y Agroexportaciones. Tecnología, calidad y seguridad hortofrutícola: Universidad Politécnica de Cartagena. 29 de mayo a 1 de junio, 2007

 2. Galiza-Portugal (neo-)trovadores e questons lingüísticas conexas

  Aula ibérica: actas de los congresos de Évora y Salamanca

2005

 1. Visões do Outro: O castelhano na óptica dos linguistas portugueses de Quinhentos

  Gramática e Humanismo: actas do Colóquio de Homenagem a Amadeu Torres

2004

 1. D. Carolina Michaëlis e o texto de escárnio e de maldizer

  O Cancioneiro da Ajuda cen anos despois: actas do Congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Santiago de Compostela e na Illa de San Simón os días 25-28 de maio de 2004 (Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo), pp. 115-135

2002

 1. Ricardo Carvalho Calero, Gallaecia Magna

  Actas do Simposio Ricardo Carvalho Calero Memoria do Século

2000

 1. Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero ed. lit.

  Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións

 2. História do volume, cronobiografía, Carvalho e a Universidade, bibliografía activa e passiva

  Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero (Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións), pp. 21-70

 3. Minorías religiosas e étnicas no "Cancioneiro Geral" de García de Resende

  Professor Basilio Losada: ensinar a pensar con liberdade e risco (Universidad de Barcelona), pp. 603-623

 4. Para um perfil das formas de tratamento: vostede/vosté...você

  Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero (Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións), pp. 847-883

 5. Reflexoes sobre o ensino do português para galego-falantes

  1.er Encuentro Internacional de lusitanistas españoles.: Cáceres. 10, 11 y 12 de noviembre de 1999

1999

 1. De castelhano para galego-português: as traduções medievais

  Cinguidos por unha arela común: homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 1285-1299

 2. Um precursor de Rocinante nos cancioneiros?: (notas sobre umha cantiga de Fernam Soarez de Quinhones)

  Homenaxe ó profesor Camilo Flores (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 626-644

1996

 1. Algunas considerações sobre o espaço nas cantigas de escárnio e de mal dizer

  Revista de Literatura Medieval, Núm. 8, pp. 179-200

 2. Mesóclise e ênclise nos futuros (Luso-) Galegos Medievais

  Scripta philologica in memoriam Manuel Taboada Cid (Servizo de Publicacións), pp. 979

1995

 1. O eco de Dom Denis na literatura posterior

  Medioevo y literatura: actas del V Congreso de la Asociacion Hispánica de Literatura Medieval