Publications by the researcher in collaboration with CRISTINA GOMEZ ROMAN (1)

2023

  1. Actitudes da poboación cara o medio rural

    Arredor do rural: comunidade de saberes e innovación socio-educativa (Toxosoutos), pp. 29-39