Actitudes da poboación cara o medio rural

  1. Gómez Román, Cristina 1
  2. Rodríguez Garrido, Sara 2
  3. Rodríguez Casal, Mauro L. 1
  1. 1 USC
  2. 2 Asociación Avoar
Libro:
Arredor do rural: comunidade de saberes e innovación socio-educativa
  1. Vázquez Silva, Iria (coord.)
  2. García Romero, David (coord.)
  3. Fernández Brage, Nuria (coord.)

Editorial: Toxosoutos

ISBN: 9788412748901

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 29-39

Tipo: Capítulo de libro