Proxectos finalizados

2021

  1. Consolidación e estruturación 2018 GRC GI-1837 UNIDADE DE XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE (UXFS)

    ESPERANZA ALVAREZ RODRIGUEZ, ROQUE JULIO RODRIGUEZ SOALLEIRO

2009

  1. Grupos de referencia competitiva

    ALBERTO ROJO ALBORECA