Estudio epidométrico das masas de Quercus Robur L. en Galicia e a súa influencia sobre a calidade da madeira.

Duración do 01 de outubro de 1999 ao 31 de decembro de 2001 (26 meses)

Investigadores/as