Publications by the researcher in collaboration with MARIA MERCEDES BREA LOPEZ (1)

2018

  1. O legado deo Valladares de Vilancosta

    Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades