O legado deo Valladares de Vilancosta

  1. Carlos Ferreirós Espinosa
  2. Armando Requeixo Cuba ed. lit.
  3. Valentín García Gómez pr.
  4. Xosé López Campos pr.
  5. Mercedes Brea López pr.
  6. Juan Andrés Fernández Castro pr.
  7. María Xesús Nogueira Pereira pr.
  8. Ofelia Rey Castelao pr.

Editorial: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-453-5289-2

Ano de publicación: 2018

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 2 (01-10-2023)