Proxectos finalizados

2021

 1. Consolidación e estruturación 2018 GRC GI-1919 Síncrisis - Investigación en Formas Culturais (Síncrisis)

  MARCO VIRGILIO GARCIA QUINTELA, PEDRO MANUEL LOPEZ BARJA DE QUIROGA

2019

 1. Consolidación e estruturación 2017 REDES - CONSILIENCIA

  OLALLA LOPEZ COSTAS, ANTONIO MANUEL MARTINEZ CORTIZAS, ANTONIO MANUEL MARTINEZ CORTIZAS

2008

 1. Megahistoria dun sitio.DIVERCIENCIA

  MARCO VIRGILIO GARCIA QUINTELA

 2. Itinerarios de paisaxes culturais galegos.DIVERCIENCIA

  MARCO VIRGILIO GARCIA QUINTELA