Proxectos finalizados

2006

  1. Rede de Ciencias e Materiais Moleculares

    ENRIQUE GUITIAN RIVERA

2003

  1. Rede Galega de Bioinformática (REDE TEMÁTICA)

    ANGEL MARIA CARRACEDO ALVAREZ