Publications by the researcher in collaboration with Francisco M. Caamaño Domínguez (2)

1994

  1. O sistema político galego: as institucións

    Edicións Xerais de Galicia