O sistema político galegoas institucións

  1. José Vilas Nogueira
  2. Francisco M. Caamaño Domínguez
  3. Ramón Máiz Suárez
  4. Xosé Manuel Rivera Otero

Editorial: Edicións Xerais de Galicia

ISBN: 84-7507-777-3

Ano de publicación: 1994

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 5 (23-09-2023)