Publikationen, an denen er mitarbeitet Simone Marcenaro (4)

2021

  1. O espazo poético de Afonso X: trobadores e textos

    Afonso X e Galicia (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades), pp. 259-310

2012

  1. El texto medieval: de la edición a la interpretación

    Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións

2009

  1. "Aequivocatio in rimis": le "cantigas de escarnio e maldizer" galego-portoghesi

    Pola melhor dona de quantas fez nostro senhor: homenaxe á profesora Giulia Lanciani (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades), pp. 327-348