O espazo poético de Afonso Xtrobadores e textos

 1. Pilar Lorenzo Gradín 1
 2. Simone Marcenaro 2
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

 2. 2 Università del Molise
Libro:
Afonso X e Galicia
 1. Mercedes Brea López (ed. lit.)
 2. Pilar Lorenzo Gradín (ed. lit.)

Editorial: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-453-5390-5

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 259-310

Tipo: Capítulo de libro