Departamento: Departamento de Química Inorgánica

Centro singular: Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)

Área: Química Inorgánica

Formou parte destes grupos: