Departamento: Departamento de Química Inorgánica

Centro singular : Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)

Área: Química Inorgánica