Tese doutoral

  1. O complemento directo con preposición "A" en galego 1991

    Universidade de Santiago de Compostela

Teses dirixidas (1)

  1. Etiquetaxe e desambiguación automáticas en galego: o sistema Xiada 2013

    Universidade de Santiago de Compostela

    DOMÍNGUEZ NOYA, EVA MARIA