Publikationen, an denen er mitarbeitet Antonia Víñez Sánchez (1)

2008

  1. Un arcano del Tarot en el Juego de naipes de Fernando de la Torre

    "A mi dizen quantos amigos ey": homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 241-254