Un arcano del Tarot en el Juego de naipes de Fernando de la Torre

  1. López Casas, María Mercé
  2. Víñez Sánchez, Antonia
Libro:
"A mi dizen quantos amigos ey": homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro
  1. Corral Díaz, Esther (coord.)
  2. Fontoira Suris, Lydia (coord.)
  3. Moscoso Mato, Eduardo (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-9887-118-0

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 241-254

Tipo: Capítulo de libro