Proxectos finalizados

2017

 1. Agrupacións estratéxicas 2015 - AEFIS

  CARLOS ALBERTO SALGADO LOPEZ

2009

 1. Medición da vida media de átomos mesónicos

  MAXIMO PLO CASASUS

 2. Grupos de referencia competitiva

  JOSE LUIS MIRAMONTES ANTAS

2002

 1. Extensión do experimento Dirac do CERN.

  BERNARDO ADEVA ANDANY