Department: Department of Functional Biology

Faculty: Faculty of Biology

Area: Plant Physiology

Doctor by the Universidade de Santiago de Compostela with the thesis Fenómenos de histogénesis y organogénesis en explantos de cotiledon de castaña, cultivos in vitro 1982.