Fenómenos de histogénesis y organogénesis en explantos de cotiledon de castaña, cultivos in vitro

  1. GONZÁLEZ CAAMAÑO, MARÍA LUZ

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1982

Tipo: Tese

Teseo: 6417 DIALNET