Proxectos finalizados

2007

 1. CESAR+, Corpus do español sintácticamente anotado

  GUILLERMO ANTONIO ROJO SANCHEZ

2006

 1. CESAR+, Corpus del español sintácticamente anotado

  GUILLERMO ANTONIO ROJO SANCHEZ

2003

 1. Corpus del español sintácticamente anotado

  GUILLERMO ANTONIO ROJO SANCHEZ

1999

 1. Document Routing

  GUILLERMO ANTONIO ROJO SANCHEZ