Publications by the researcher in collaboration with María Jesús Botana Vilar (1)

2003

  1. As cantigas de loor de Santa María: (edición e comentario)

    Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades