As cantigas de loor de Santa María(edición e comentario)

  1. Elvira Fidalgo Francisco coord.
  2. Fernando Magán Abelleira coord.
  3. Mariña Arbor Aldea coord.
  4. Milagros Muíña García coord.
  5. María Jesús Botana Vilar coord.

Editorial: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 84-453-3780-7

Ano de publicación: 2003

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 4 (30-05-2023)