Publikationen, an denen er mitarbeitet MARIA PILAR LORENZO GRADIN (2)

2016

  1. Cantares de amigos: estudos en homenaxe a Mercedes Brea

    Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, D.L. 2016

1994

  1. Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani

    Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades