Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani

  1. Elvira Fidalgo Francisco coord.
  2. Pilar Lorenzo Gradín coord.

Editorial: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 84-453-1180-8

Ano de publicación: 1994

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (08-06-2023)