Tribunais de teses (1)

  1. Secretario do tribunal

    O nivel de esforzo fiscal nos concellos rurais. Análise para os municipios de España de 5.000-20.000 habitantes 2020

    Universidade de Santiago de Compostela

    Laíño de Castro, Juan José