O nivel de esforzo fiscal nos concellos rurais. Análise para os municipios de España de 5.000-20.000 habitantes

  1. Juan José Laíño de Castro
Dirixida por:
  1. Edelmiro López Iglesias Director
  2. José Caamaño Alegre Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2020

Tribunal:
  1. Berta Rivera Presidente/a
  2. Francisco Jesús Ferreiro Seoane Secretario
  3. Alberto Vaquero García Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Economía Aplicada

Tipo: Tese

Resumo

O obxectivo desta investigación é a construción dun índice de Esforzo Fiscal alternativo ao empregado polo Ministerio de Hacienda para o subconxunto de municipios rurais españois. Para isto, a partir dunha revisión da literatura e a análise da situación das finanzas municipais en España, elabórase un modelo econométrico en dúas etapas. Na primeira, emprégase a técnica non paramétrica DEA (Data Envelopment Analisys), para calcular un índice de eficiencia na explotación das bases impositivas municipais nos concellos de 5.000 20.000 habitantes. Sobre esa base, nunha segunda etapa, identifícanse os principais factores que inflúen no nivel de Esforzo Fiscal deses municipios, a través da estimación dun modelo de datos de panel.