Tese doutoral

 1. O verbo. Contribucion a dialectoloxía galega 1979

  Universidade de Santiago de Compostela

Teses dirixidas (4)

 1. A lingua da Illa de Ons. Análise da variación e do cambio lingüístico 2022

  Universidade de Santiago de Compostela

  Dopazo Entenza, José Manuel

 2. A lingua da Terra de Viana do Bolo. Descrición dialectal e análise do cambio lingüístico 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Álvarez Pousa, María Concepción

 3. O léxico literario de Ánxel Fole 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Ares Vázquez, Carme

 4. Galego de Asturias, delimitación, caracterización e situación sociolingüística 1994

  Universidade de Santiago de Compostela

  BABARRO GONZALEZ, XOAN

Tribunais de teses (4)

 1. Presidente do tribunal

  Contribución á sociodialectoloxía galega: a fala da Limia Baixa 2022

  Universidade de Vigo

  Rodríguez Rodríguez, Reyes

 2. Presidente do tribunal

  El gallego-asturiano desde los trabajos de campo de Dámaso Alonso hasta la actualidad 2016

  Universidad de Oviedo

  Barcia López, Ramiro Javier

 3. Presidente do tribunal

  Contribución ao dicionario galego: o léxico do galego de Asturias (LeGA) 2014

  Universidade de Vigo

  Varela Aenlle, Carlos Xesús

 4. Secretario do tribunal

  O galego e as leis (1975-1986): bases sociolingüísticas para a análise da lexislación lingüística sobre o galego 1991

  Universidade de Santiago de Compostela

  GARCIA NEGRO M. PILAR