Theses Committees (5)

 1. Secretary of the Committee

  Human well-being in a changing marine social-ecological systema participatory and interdisciplinary analysis using the ecosystem services concept 2019

  Universidade de Santiago de Compostela

  João Garcia Rodrigues

 2. Secretary of the Committee

  Assessing driver's preferences for hybrid vehicles via discrete choice experiments 2017

  Universidade de Santiago de Compostela

  Djamel Rahmani

 3. Committee Member

  Hacia la integración del capital natural en la planificación marino-costera a través de procesos participativosel caso de las praderas marinas 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Leticia Bas Ventín

 4. Secretary of the Committee

  Social norms, economic incentives and environmental policies 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  Maria Alló

 5. Secretary of the Committee

  Valoración e xestión dos ecosistemas forestais galegos, novas fronteiras e aplicacións = (Assessment and management of Galician ecosystems, new frontiers and applications) 2010

  Universidade de Santiago de Compostela

  Melina Barrio Martínez