Teses dirixidas (3)

 1. Cambios recientes en los usos de suelo en la Península Ibérica (Portugal-España) 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  David Fernández Nogueira

 2. A dinámica das estruturas agrarias en Galicia 1962-2016o papel do arrendamento na mobilidade das terras 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Javier Ramón Dios Ortiz

 3. A mobilidade dos dereitos de propiedade da terra rústica en Galicia 2019

  Universidade de Santiago de Compostela

  María José Enríquez García