Publikationen, an denen er mitarbeitet Xaime Fandiño (2)

2009

  1. Ramón Barreiro, un home da comunicación na posguerra española

    Cátedra Filgueira Valverde: estudos de investigación : convocatorias 2005-2007 (Difusora de Letras, Artes e Ideas), pp. 47-72

  2. Ramón Barreiro: humor, parodia e modernidade : fotografía, cinema, radio, narrativa, prensa e televisión dende os anos vinte ao Franquismo serodio

    Centro Galego de Artes da Imaxe