Ramón Barreiro, un home da comunicación na posguerra española

  1. Xaime Fandiño
  2. José Luis Castro de Paz
  3. Jorge Lens Leiva
  4. Rubén García Díaz
  5. Paulino Pérez Feijoo
  6. Alberto Dafonte Gómez
Libro:
Cátedra Filgueira Valverde: estudos de investigación : convocatorias 2005-2007

Editorial: Difusora de Letras, Artes e Ideas

ISBN: 978-84-937090-3-7

Ano de publicación: 2009

Páxinas: 47-72

Tipo: Capítulo de libro