Publications by the researcher in collaboration with ANA ISABEL ROCA FERNANDEZ (1)

2022

  1. Avaliación da biota edáfica e entomofauna polinizadora en cultivo de trigo " Caaveiro " en convencional vs. ecolóxico

    Dende a produción á panificación do trigo galego 'Caaveiro' en cultivo ecolóxico vs. convencional (Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvimento Rural (IBADER)), pp. 53-74