Department: Department of Applied learning

Faculty: Faculty of Teacher Training

Area: Didactics of Social Sciences

Research group: Territorial Analysis

Email: francisco.armas@usc.es

Doctor by the Universidade de Santiago de Compostela with the thesis Sociedade da información e desenvolvemento rural. análise de novos procesos sociais e territoriais en rexións periféricas: o caso de Galicia 2009. Supervised by Dr. Carlos Ferrás Sexto.