Publicaciones (7)

2013

  1. Muller e lei de dependencia: nichos de emprego?

    Roles de xénero en tempos de crise

  2. A aplicación da Lei de dependencia en Galicia: Efectos sobre a xeración de emprego

    Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 22, Núm. 2, pp. 237-244