A percepción dos residentes do impacto socioeconómico do Camiño de Santiago Vía da Prata

 1. Melchor Fernández Fernández 1
 2. Diana Fernández Méndez 1
 3. Dolores Riveiro García 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Documentos de Traballo. Análise Económica

ISSN: 1138-0713

Ano de publicación: 2021

Número: 73

Páxinas: 3-43

Tipo: Documento de traballo

Outras publicacións en: Documentos de Traballo. Análise Económica

Resumo

O obxectivo deste traballo é analizar a percepción dos residentes sobre o impacto que xera o Camiño de Santiago nos seus concellos. Tomando dous concellos representativos do tramo galego da ruta xacobea Vía da Prata, Laza e San Cristobo de Cea, e a partir da información cuantitativa obtida nunha enquisa realizada aos residentes, que usa a teoría do intercambio social, no traballo analízase a percepción dos efectos, positivos e negativos, respecto aos diferentes ámbitos do impacto, sociocultural, económico e ambiental, así como a nivel global. A percepción sobre o impacto demográfico e a percepción de saturación reciben unha especial atención, ao igual que a actitude dos residentes cara o Camiño e a afluencia de peregrinos. Os resultados mostran que, moi maioritariamente, os residentes de ambos concellos teñen unha percepción positiva, tanto en termos do impacto global como para as distintas dimensións analizadas; se ben, non perciben que afecte á dinámica demográfica destes concellos. Os resultados tamén indican que non hai percepción de saturación turística, en ningún dos dous casos, e unha actitude dos residentes cara ao Camiño moi favorable. A análise de independencia mostra que a percepción de impacto é máis positiva para os individuos cuxos ingresos se derivan de actividades vinculadas ao turismo, pero que non hai unha diferencia de percepción estatisticamente significativa para os residentes de distintos tramos de idade. As conclusións do traballo contribúen á formulación de estratexias orientadas ao desenvolvemento desta ruta e á sostibilidade do Camiño de Santiago.

Referencias bibliográficas

 • Abdollahzadeh, G. e Sharifzadef, A. (2014): “Rural Residents’ Perceptions Toward Tourism Development: a Study from Iran”, International Journal of Tourism Research, vol. 16 (2), pp. 126-136.
 • Aguiló, E. e Rosselló, J. (2005). Host Community Perceptions: A Cluster Analysis. Annals of Tourism Research, 32, 4, pp. 925–941.
 • Akis, S., Peristianis, N. e Warner, J. (1996). Residents’ attitudes to tourism development: the case of Cyprus. Tourism Management, 17, 7, pp. 481-404
 • Allen, L., Hafer, H., Long, P. e Perdue, R. (1993). Rural residents’ attitudes toward recreation and tourism development. Journal of Travel Research, 31, 4, pp. 27-33.
 • Andereck, K., Valentine, K. Knopf, R. e Vogt, C. (2005). Residents’ perceptions of community tourism impacts. Annals of Tourism Research, 32, 4, pp. 1056-1076.
 • Andriotis, K. e Vaughn, D. (2003). Urban residents’ attitudes towards tourism development: the case of Crete. Journal of Travel Research, 42, 2, pp.172–185.
 • Ap, J. (1990): Residents’ Perceptions Research on the Social Impacts of Tourism. Annals of Tourism Research, 17, pp. 610–616.
 • Ap, J. (1992). Resident’s perceptions on tourism impacts. Annals of Tourism Research, 19, 4, pp.665-690.
 • Brida, J., Disegna, M. e Osti, L. (2014). Resident’ Perceptions of Tourism Impacts and Attitudes towards Tourism Policies. TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 9, 1), pp. 37-71.
 • Castillo, A., Soto, M. e López, T. (2012). Percepción y Actitudes del Residente acerca del Impacto del Turismo en la Isla de Santiago (Cabo Verde). TurYDes Revista de Investigación en Turismo y Desarrollo Local, 5, 12, pp. 1-23.
 • Días, R. e Guitiérrez, D. (2010). La actitud del residente en el destino turístico de Tenerife: evaluación y tendenci. PASOS, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 8, 4, pp.431-444.
 • Deery, M. Jago, L. e Fredline, L. (2012). Rethinking social impacts of tourism research: A new research agenda. Tourism Management, 33, pp. 64-73.
 • Easterling, D. (2004). The residents’ perspective in tourism research: a review and synthesis. Journal of Travel and Tourism Marketing, 17, 4, pp.45– 62.
 • Fernández, M. e Riveiro, D. (2018): Estuvo do impacto Socieconomico do Camiño de Santiago 2017, Area de Estudos e Investigación de Turismo de Galicia. https://aei.turismo.gal/osdam/filestore/1/8/2/5/9_665654c1913f09b/18259_alt_1196_a6 b2f21322fede1.pdf
 • Fernández-Méndez, D., Fernández, M. e Riveiro, D. (2021): “Impacto socioeconómico del Camino de Santiago a nivel local: la percepción de los residentes”, Cuadernos de Turismo, 47, pp. 37-63.
 • Garrod, F. e Fyall, A. (1998). Beyond the rhetoric of sustainable tourism? Tourism Management, 19, 3, pp.199-212.
 • Gursoy, D., Jurowski, C. e Uysal, M. (2002). Resident attitudes: A structural modeling approach. Annals of Tourism Research, 29, pp. 79-105.
 • Gursoy, D. e Rutherford, D. (2004). Host Attitudes toward Tourism: An Improved Structural Model. Annals of Tourism Research, 31, 3, pp. 495-516.
 • Gursoy, D., Chi, C. e Dyer, P. (2009). An Examination of Locals’ Attitudes. Annals of Tourism Research, 36, 4, pp. 723-726.
 • Jurowski, C., Uysal, M. e Williams, R. (1997). A Theoretical Analysis of Host community Resident Reactions to Tourism. Journal of Travel Research, 36, 2, pp.3-11.
 • Jurowski, C. e Gursoy, D. (2004). Distance effects on residents’ attitudes toward tourism. Annals of Tourism Research, 31, 2, pp. 296-312.
 • Lee, T. H. (2013). Influence analysis of community resident support for sustainable tourism development. Tourism Management, 34, pp. 37-46.
 • Liu, J. e Var, T. (1986). Resident Attitudes toward Tourism Impacts in Hawaii. Annals of Tourism Research, 13, pp.193-214
 • Long, P.T., Perdue, R.R. e Allen, L. (1990): “Rural Resident Tourism Perceptions and Attitudes by Community Level of Tourism”, Journal of Travel Research, 28(3), pp.3-9.
 • Mathieson, A. e Wall, G. (1982). Tourism: Economic, Physical, and Social Impacts. New York: Longman House.
 • Nicholas, L., Thapa, B. e Ko, Y. (2009). Resident’ perspectives of A World Heritage Site: The Pitons Management Area, St. Lucia. Annals of Tourism Research, 36, 3, pp. 390-412.
 • Perdue, R., Long, P. e Allen, L. (1990). Resident Support for Tourism Development. Annals of Tourism Research, 17, pp.586–599.
 • Pizam, A. (1978). Tourist Impacts. The Social Costs to the Destination Community as Perceived by its Residents. Journal of Travel Research, 16, pp.8-12.
 • Rasoolimanesh, M., Jaafar, M., Kock, N. e Ramayah, N. (2015): “A revised framework of social exchange theory to investigate the factors influencing residents’ perceptions“. Tourism Management Perspectives, vol. 16, pp. 335-345.
 • Sharpley, R. (2014). Host perceptions of tourism: A review of the research. Tourism Management, 42, pp. 37-49.
 • Sheldon, P., e Abenoja, T. (2001). Resident Attitudes in a Mature Destination: the Case of Waikiki. Tourism Management, 22, pp. 435–443.
 • Tosun, C. (2002). Host Perceptions of Impacts: A Comparative Tourism Study. Annals of Tourism Research, 29, pp. 231-253.
 • Vargas-Sánchez, A., de los Ángeles Plaza-Mejía, M. e Porras-Bueno, N. (2009). Understanding residents’ attitudes toward the development of industrial tourism in a former mining. Journal of Travel Research, 47, 3, pp. 373-387.
 • Vargas-Sánchez, A., Porras-Bueno, N. e de los Ángeles Plaza-Mejía, M. (2011). Explaining residents’ attitudes to tourism. Is a universal model possible? Annals of Tourism Research, 38, 2, pp.460-480.