Departamento: Departamento de Xeografía

Facultade: Facultade de Xeografía e Historia

Área: Análise Xeográfica Rexional

Correo el.: angel.rodes@usc.es

Web persoal: http://www.angelrodes.com

Doutor pola Universitat de Barcelona coa tese La última deglaciación en los pirineos de superficies de exposición mediante 10be, y modelado numérico de paleoglaciares 2008. Dirixida por Dr/a. Raimon Pallàs Serra, Dr/a. Didier Bourlès.

Dedícome á modelización de procesos superficiais e á datación mediante isótopos cosmogénicos na Universidade de Santiago de Compostela (USC), investigador honorario do Centro de Investigación Ambiental das Universidades Escocesas ( SUERC) e membro de SUERC- Cosmo.