Departamento: Departamento de Xeografía

Facultad: Facultade de Xeografía e Historia

Área: Análise Xeográfica Rexional

Grupo de investigación: Análise territorial

Correo el.: angel.rodes@usc.es

Web persoal: http://www.angelrodes.com

Doutor pola Universitat de Barcelona coa tese La última deglaciación en los pirineos de superficies de exposición mediante 10be, y modelado numérico de paleoglaciares 2008. Dirixida por Dr/a. Raimon Pallàs Serra, Dr/a. Didier Bourlès.

Dedícome á datación con nucleidos cosmoxénicos e á modelización de procesos superficiais. Ademais de xerar datos xeocronolóxicos, desenvolvo ferramentas numéricas e estatísticas que transforman os datos xeoquímicos en modelos que nos permiten comprender como está a cambiar a Terra.