Tribunais de teses (1)

  1. Secretaria do tribunal

    Violència(s) i resistència social en un món tòxic: una anàlisi multiescala de les lluites per la justícia de la salut ambiental 2021

    Universitat Autònoma de Barcelona

    NAVAS OBANDO, GRETTEL VERÓNICA