Oferta científica

  • Análise da complexidade organizativa en proxectos, plans e programas
  • Análise e caracterización de Sistemas Socio-Ecolóxicos
  • Análise espacial con Sistemas de Información Xeográfica (SIX)
  • Asesoramento en procesos de análise, planificación e xestión ambiental / territorial
  • Estudos para a identificación y avaliación de servizos ecosistémicos