Liñas de investigación

  • Análise da complexidade organizativa na dirección de proxectos
  • Análise espacial de patróns complexos con Sistemas de Información Xeográfica (SIX)
  • Desenvolvemento sustentable e resiliencia en áreas rurais e urbanas
  • Identificación, análise e modelado da complexidade en sistemas socio-ecolóxicos (incluíndo territorios rurais e urbanos, paisaxes, comunidades e organizacións)
  • Modelos innovadores de planificación e xestión adaptativa en sistemas socio-ecolóxicos
  • Planificación ecolóxica da paisaxe e dos servizos dos ecosistemas