Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

  1. Micro and nanoPLASTICS: MOnitoring, DEtection, remediatiON and recovery (PLASTICSMODEON)

    PASTORA MARIA BELLO BUGALLO