Teses dirixidas (4) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2020

  1. Visión prospectiva de la seguridad natural en un sistema global sostenible

    Lema Martínez, Andrés Manuel

    Dirixida por PASTORA MARIA BELLO BUGALLO y JOSE JULIO FERNANDEZ RODRIGUEZ