Wissenschaftliches Angebot

  • Actividades formativas en relación cos recursos e residuos, a economía circular, as mellores técnicas disponibles, a seguridade natural, sistemas sostenibles etc
  • Análise das Mellores Técnicas Disponibles na industria, tanto grandes instalacións, coma pequeñas (PEMES ou microempresas)
  • Aplicación de metodoloxías nas actividades industriais baseadas no enfoque da economía circular para obter residuo cero, mediante a análise do proceso produtivo e desenvolvemento novos procesos ou plantexamento de existentes para convertir os residuos en materias primas ou produtos
  • Asesoramento á administración na aplicación de políticas internacionais e europeas no ámbito do medio ambiente, e o desenvolvemento sostible, así como relacionadas coa seguridade natural
  • Asesoramento de prevención e control integrados da contaminación para as actividades industriais