Oferta científica

  • Ampla experiencia en estudos económico-cuantitativos aplicados.
  • Estudos de produtividade e eficiencia nas empresas e sectores productivos coa finalidade de crear alternativas de competitividade.
  • Estudos económico-cuantitativos en xeral.
  • Modelización econométrica da realidade socioeconómica e empresarial.
  • RECURSOS:
  • SERVIZOS: