Liñas de investigación

  • Desenvolvemento sostible;
  • Econometría sectorial;
  • Economía do turismo.
  • Economía mineira;
  • Modelización econométrica;
  • Produtividade e eficiencia;